Bioirto.hu - ÁSZF – 2022.

Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szolgáltatási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://bioirto.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.bioirto.hu/aszf/ és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható. 1.       SZOLGÁLTATÓ ADATAINAK FELSOROLÁSA Szolgáltató neve: Sorosi Tibor E.V. Szolgáltató székhely: 4080, Hajdúdorog, Gáti u. 6. Szolgáltató elérhetőségei: tel.:  50 1250134 email: megrendelem@bioirto.hu Adószám: 55857668-1-33 2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 2.1. A jelen ÁSZF értelmezése során az alábbiakban felsorolt nagy kezdőbetűs szavak és kifejezések – tekintet nélkül arra, hogy milyen időben, számban, módban és esetben állnak – az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak: „Adatvédelmi Tájékoztató” jelenti a Szolgáltató által az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számon kibocsátott általános adatvédelmi rendelete alapján készített és a Honlapon bárki számára könnyen hozzáférhető módon feltöltött szabályzatot, mely kötelezően alkalmazandó a természetes személy Felhasználók személyes adatainak feldolgozására, kezelésére, őrzésére, esetleges továbbítására és megsemmisítésére vonatkozóan. „ÁSZF” jelenti a jelen dokumentumot, azaz azt a Szolgáltató által alkalmazott szabályrendszert, amely meghatározza a Szolgáltató és az Felhasználók közötti szolgáltatási jogviszony alapvető szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a Szolgáltató és valamennyi Felhasználója közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Felhasználó a Honlap használatával szolgáltatást vesz igénybe a Szolgáltatótól. „Felhasználó” az a természetes vagy jogi személy, akinek/amelynek a jelen ÁSZF elfogadását követően a Szolgáltató szolgáltatást nyújt. „Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt. „Rendelet” jelenti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletet. „Regisztráció” jelenti a Szolgáltatások igénybevételének megkezdéséhez szükséges folyamatot, amelynek során a Felhasználó – felhasználói adatainak megadása mellett – megismeri és elfogadja a Szolgáltató ÁSZF-jét és Adatvédelmi Tájékoztatóját. A Regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a Felhasználó a Szolgáltatóval felhasználói szerződést köt, amellyel elfogadja és tudomásul veszi a Szolgáltató által működtetett honlapon nyújtott szolgáltatások szabályait, előírásait, működési mechanizmusát. „Személyes Adat” jelenti valamennyi, a Felhasználóval kapcsolatba hozható adatot, az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetést. „Szolgáltatás” jelenti a Szolgáltató által a Felhasználónak az ÁSZF elfogadását követően a Honlapon keresztül nyújtott információs szolgáltatás(oka)t és annak (azok) összes funkcióját. 2.2. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 3.0 Szolgáltatások köre Bio ágyipoloska-irtás, fertőtlenítő takarítás.   Szolgáltatás megrendelhető a honlapon keresztül, email-ben, telefonon. a szóbeli megállapodás szerződésnek minősül. A szolgáltatást legkésőbb 24 órával a munka megkezdése előtt lehet visszamondani, az ezt követő visszamondás esetén 10 ezer forint bánatpénz és amennyiben a helyszínen kerül visszamondásra a megrendelés plusz kiszállási díj megfizetése szükséges. Kiszállási díj: Hajdúdorog és a szolgáltatási hely közúti távolságának a kétszerese x 80 Ft Kiszállási díjat a szolgáltatónak jogában áll csökkenteni, vagy elengedni.