Bioirto.hu - ÁSZF – 2023.

Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szolgáltatási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésére állok. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://bioirto.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.  Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.bioirto.hu/aszf/ és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható.  

 1.       SZOLGÁLTATÓ ADATAINAK FELSOROLÁSA Szolgáltató neve: Sorosi Tibor E.V. Szolgáltató székhely: 4080, Hajdúdorog, Gáti u. 6. Szolgáltató elérhetőségei: tel.:  50 1260134 email: megrendelem@bioirto.hu   Adószám: 55857668-1-29    

Általános Szerződési Feltételek


Általános rendelkezések

1.1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a BioIrto.hu weboldalon (a továbbiakban: Szolgáltató) elérhető vegyszermentes ágyipoloska írás szolgáltatásra (a továbbiakban: Szolgáltatás) vonatkozóan.


1.2. A Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározottak szerint nyújtja a Szolgáltatást, melynek során a megrendelő (a továbbiakban: Felhasználó) az ágyipoloskákkal kapcsolatos információkat és ajánlásokat kap, valamint a weboldalon található információs űrlap segítségével van lehetőség bio ágyipoloska irtás szolgáltatás megrendelésére.


1.3. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele előtt köteles megismerni és elfogadni az ÁSZF-ben foglaltakat. Az ÁSZF elfogadása a Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.


Szolgáltatás igénybevétele

2.1. A Szolgáltatás igénybevétele előzetes regisztrációhoz kötött. A Felhasználó köteles a regisztráció során megadni valós adatokat.


2.2. A Szolgáltató a regisztráció során keletkezett adatokat bizalmasan kezeli, és azokat kizárólag a Szolgáltatás nyújtása céljából használja fel.


2.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által megadott hibás vagy hiányos adatokból eredő károkért.


2.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely okból indokolt esetben megtagadja a Szolgáltatás nyújtását a Felhasználótól.


Díjazás

3.1. A Szolgáltatás díja a Szolgáltató árajánlata alapján kerül meghatározásra.


3.2. A díjat a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása után számlázza ki, melyet a Felhasználó a Szolgáltató által megadott fizetési módok valamelyikével köteles kiegyenlíteni.


3.3. Amennyiben a Felhasználó nem fizeti ki a Szolgáltatás díját határidőre, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, illetve megszüntetni.


Felelősség

4.1. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás minősége a lehető legmagasabb legyen. Azonban a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás nyújtásából eredő bármilyen kárért, veszteségért vagy költségért.


4.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által megadott hibás vagy hamis adatokból eredő károkért.


4.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a házi módszerekkel történő ágyipoloskák ellenőrzéséért vagy kiirtásáért. Kizárólag a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra a szolgáltatói szerződésben meghatározott feltételekkel.


Adatvédelem

5.1. A Szolgáltató biztosítja, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Szolgáltatás nyújtása céljából használja fel.


5.2. A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja ki.


5.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtása során gyűjtött adatokat statisztikai célokra felhasználja, de azokat kizárólag anonimizált formában teszi közzé.

5.4 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az

azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a

weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.


Egyéb rendelkezések

6.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok és az érvényes szakmai ajánlások irányadóak.


6.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételeket egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF módosítását a Szolgáltató a weboldalán közzéteszi.


6.3. Az ÁSZF-ből eredő jogvitákra a Magyarország területén illetékes bíróságok jogosultak.


.