Ágyi poloska-irtás Affiliate Program Felhasználási feltételek

  Megegyezés: Azzal, hogy az Ágyi poloska-irtás Partnerprogramban ("Program") partnerként jelentkezik, elfogadja az alábbi feltételeket ("Szolgáltatási feltételek"). Az Ágyi poloska-irtás fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatási feltételeket időről időre, előzetes értesítés nélkül frissítse és módosítsa. Minden olyan új funkcióra, amely kiegészíti vagy javítja a jelenlegi Programot, beleértve az új eszközök és erőforrások kiadását, a Szolgáltatási feltételek vonatkoznak. A Program további használata az ilyen változtatások után az Ön hozzájárulását jelenti az ilyen változtatásokhoz. Az alábbi feltételek bármelyikének megsértése az Ön Fiókjának megszüntetését és a jogsértés során szerzett, fennálló társult vállalkozási jutalékok elvesztését vonja maga után. Ön beleegyezik abba, hogy a Partnerprogramot saját felelősségére használja.   

Fiók feltételei A Programban való részvételhez legalább 18 évesnek kell lennie. Biztosan ember vagy.  A „botokkal” vagy más automatizált módszerekkel regisztrált fiókok nem engedélyezettek. A regisztrációs folyamat befejezéséhez meg kell adnia hivatalos teljes nevét, érvényes e-mail címét és minden egyéb szükséges információt. Az Ön bejelentkezési adatait csak egy személy használhatja – több személy által megosztott bejelentkezés nem megengedett. Ön felelős fiókja és jelszava biztonságának megőrzéséért. Az Ágyi poloska-irtás nem vállal felelősséget a jelen biztonsági kötelezettség elmulasztásából eredő veszteségekért vagy károkért. Ön felelős minden közzétett tartalomért és a fiókjában végzett tevékenységért. Egy személy vagy jogi személy legfeljebb egy fiókot tarthat fenn. Nem használhatja a Társprogramot semmilyen illegális vagy jogosulatlan célra. A Szolgáltatás használata során nem sérthet meg semmilyen törvényt a joghatósága alatt (ideértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogi törvényeket).

Linkek/grafikák a webhelyén, az e-mailekben vagy egyéb kommunikációkban.  Miután feliratkozott a Partnerprogramra, egy egyedi Partnerkódot kap. Ön jogosult linkeket, szalaghirdetéseket vagy egyéb grafikákat elhelyezni, amelyeket az Ön Partnerkódjával együtt biztosítunk webhelyén, e-mailjeiben vagy egyéb kommunikációjában. Irányelveket, linkstílusokat és grafikai alkotásokat adunk az Ágyi poloska-irtás linkeléséhez . Az alkotások dizájnját bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, de a képek méretét megfelelő figyelmeztetés nélkül nem változtatjuk meg. A pontos nyomon követés, a jelentéskészítés és az ajánlási díjak felszámítása érdekében speciális linkformátumokat biztosítunk Önnek, amelyeket az Ön webhelye és az Ágyi poloska-irtás közötti összes hivatkozásban használni fog . Gondoskodnia kell arról, hogy az Ön oldala és az Ágyi poloska-irtás közötti linkek mindegyike megfelelően használja az ilyen speciális linkformátumokat. A jelen Szerződés értelmében az Ön webhelyén elhelyezett Ágyi poloska-irtás linkjeit , amelyek megfelelően használják az ilyen speciális linkformátumokat, „Különleges linkeknek” nevezzük. Csak az Ágyi poloska-irtás eladása esetén kap ajánlási díjat közvetlenül a speciális linkeken keresztül megjelenő termék; nem vállalunk felelősséget Önnel szemben, ha Ön vagy valaki, akire hivatkozik, a Speciális linkek használatával vagy helytelenül gépelte be a Partnerkódját, beleértve azt a mértéket is, amilyen mértékben az ilyen mulasztás az egyébként Önnek fizetett összegek csökkentését eredményezheti, e megállapodás értelmében. A társult linkeknek a reklámozott termék oldalára kell mutatniuk.   

  Utalási díjak/jutalékok és fizetés  Ahhoz, hogy egy Termékértékesítés jogosult legyen ajánlási díjra, az ügyfélnek át kell kattintania egy speciális hivatkozásra az Ön webhelyéről, e-mailjéből vagy más, a https://www.bioirto.hu címre küldött közléséből , és ezalatt teljesítenie kell egy szolgáltatás megrendelését. Csak olyan linkek után fizetünk jutalékot, amelyeket rendszereink automatikusan nyomon követnek és jelentenek. Nem fizetünk jutalékot, ha valaki azt mondja, hogy vásárolt, vagy valaki azt mondja, hogy beírt egy ajánlókódot, ha azt a rendszerünk nem követte nyomon. Csak a rendszereink által automatikusan nyomon követett, megfelelően formázott speciális linkeken keresztül generált üzletre tudunk jutalékot fizetni. Fenntartjuk a jogot, hogy kizárjuk a csalárd, illegális vagy túlzottan agresszív, megkérdőjelezhető értékesítési vagy marketing módszerekkel szerzett jutalékokat. A kifizetések csak akkor kezdődnek, ha több mint 5000 HUF-t keresett társult vállalkozásból. Ha a társult fiókja soha nem lépi át ezt küszöböt, a jutalékok nem kerülnek realizálásra vagy kifizetésre. Csak olyan fizetési számlákért vagyunk felelősek, amelyek átlépték ezt a küszöböt. Ön nem adhat ki sajtóközleményt a jelen Szerződéssel vagy a Programban való részvételével kapcsolatban; az ilyen lépések a Programból való kilépéshez vezethetnek. Ezen túlmenően semmilyen módon nem tüntetheti fel vagy nem szépítheti meg a köztünk és Ön között fennálló kapcsolatot, nem állíthatja, hogy termékeinket fejleszti, nem állíthatja, hogy tagja a Bioirto.hu-nak, és nem fejezheti ki vagy utalhat semmilyen kapcsolatot vagy hovatartozást köztünk és Ön vagy bármely más személy között. vagy jogi személy, kivéve a jelen Szerződésben kifejezetten engedélyezett eseteket (beleértve annak kifejezését vagy utalását, hogy támogatunk, szponzorálunk, támogatunk vagy pénzzel hozzájárulunk bármely jótékonysági vagy egyéb célhoz). Vásárolhat szolgáltatást a társult linkjein keresztül saját használatra.  

Fizetési ütemterv Mindaddig, amíg jelenlegi társult vállalkozásának bevétele meghaladja az 5000 HUF -t , minden hónapban kap fizetést. Ha a legutóbbi befizetése óta nem keresett ennyit, a küszöb átlépése után a következő hónapban fizetjük ki Önnek. Ügyfél meghatározás Azon vásárlóink, akik ezen a programon keresztül vásárolnak szolgáltatást, ügyfeleinknek tekintendők. Ennek megfelelően az ügyfelek megrendelésére, az ügyfélszolgálatra és a termékértékesítésre vonatkozó összes szabályunk, szabályzatunk és működési eljárásunk vonatkozik ezekre az ügyfelekre. Irányelveinket és működési eljárásainkat bármikor megváltoztathatjuk. Például saját árpolitikánknak megfelelően határozzuk meg a Program keretében értékesített szolgáltatásért felszámítandó árakat. A szolgáltatások ára és elérhetősége időről időre változhat. Mivel az árváltozások hatással lehetnek a webhelyén felsorolt szolgáltatásokra, ne jelenítse meg a termékárakat a webhelyen.

Az ön felelőssége Kizárólag Ön a felelős webhelye fejlesztéséért, üzemeltetéséért és karbantartásáért, valamint a webhelyén megjelenő összes anyagért. Például kizárólag Ön lesz felelős a következőkért: – Az Ön webhelyének műszaki működése és az összes kapcsolódó berendezés– A speciális hivatkozások webhelyén való megjelenítésének biztosítása nem sért semmilyen megállapodást Ön és bármely harmadik fél között (beleértve, korlátozás nélkül, az Önnel szemben támasztott korlátozásokat vagy követelményeket, amelyeket az Ön webhelyét tároló harmadik fél támaszt). webhely)– Az Ön webhelyén közzétett anyagok pontossága, igazságtartalma és megfelelősége (beleértve többek között a Termékkel kapcsolatos anyagokat és minden olyan információt, amelyet Ön a speciális hivatkozásokban tartalmaz, vagy azokhoz társít)– Annak biztosítása, hogy az Ön webhelyén közzétett anyagok ne nem sérti meg vagy sérti bármely harmadik fél jogait (beleértve például a szerzői jogokat, a védjegyeket, a magánéletet vagy más személyes vagy tulajdonjogot)– Annak biztosítása, hogy az Ön webhelyén közzétett anyagok ne legyenek rágalmazóak vagy más módon illegálisak– Gondoskodjon arról, hogy webhelye pontosan és megfelelően nyilvánosságra hozza, akár adatvédelmi szabályzaton keresztül, akár más módon, hogyan gyűjti, használja, tárolja és közzéteszi a látogatóktól gyűjtött adatokat, beleértve azt is, hogy hol alkalmazható, hogy harmadik felek (beleértve a hirdetőket is) tartalmat és/vagy hirdetéseket szolgáltassanak ki, és információkat gyűjtsenek közvetlenül a látogatóktól, és cookie-kat helyezzenek el vagy ismerjenek fel a látogatók böngészőiben.

A törvények betartása  A Programban való részvételének feltételeként Ön beleegyezik abba, hogy amíg Ön a program résztvevője, betartja az összes törvényt, rendeletet, szabályt, előírást, utasítást, engedélyt, engedélyt, ítéletet, határozatot vagy egyéb olyan kormányzati hatóság követelményét, amely rendelkezik az Ön feletti joghatóság, függetlenül attól, hogy ezek a törvények stb. jelenleg hatályosak-e, vagy később lépnek hatályba, amíg Ön a Program résztvevője. A fenti kötelezettség korlátozása nélkül elfogadja, hogy a Programban való részvételének feltételeként be kell tartania az összes vonatkozó törvényt (szövetségi, állami vagy egyéb), amelyek a marketinges e-mailekre vonatkoznak, beleértve korlátozás nélkül a 2003. évi CAN-SPAM törvényt és minden egyéb spamellenes törvények.A Szerződés és a Program időtartamaA jelen Megállapodás időtartama akkor kezdődik, amikor elfogadjuk az Ön Program-jelentkezését, és akkor ér véget, amikor bármelyik fél felmondja. Akár Ön, akár mi bármikor felmondhatjuk a jelen Szerződést, indoklással vagy anélkül, a másik fél felmondásáról szóló írásbeli értesítésével. A jelen Szerződés bármilyen okból történő felmondása esetén Ön haladéktalanul beszünteti a https://www.bioirto.hu oldalra mutató linkeket , valamint az összes védjegyünket, védjegyünket és logónkat, valamint az összes használatát, és eltávolítja webhelyéről. az általunk vagy a nevünkben Önnek biztosított egyéb anyagok a jelen Szerződés értelmében vagy a programmal kapcsolatban. Az Ágyi poloska-irtás fenntartja a jogot, hogy a Programot bármikor befejezze. A program megszűnésekor Ágyi poloska-irtás kifizeti a 20 dollár felett felhalmozott bevételt ..FelmondásAz Ágyi poloska-irtás saját belátása szerint jogosult bármikor, bármilyen okból felfüggeszteni vagy megszüntetni az Ön fiókját, és megtagadni a Program, vagy bármely más Ágyi poloska-irtás szolgáltatás jelenlegi vagy jövőbeni használatát. A Szolgáltatás ilyen jellegű megszüntetése az Ön Fiókjának vagy a Fiókjához való hozzáférésének deaktiválását vagy törlését, valamint a Fiókjában lévő összes lehetséges vagy kifizetendő jutalék elvesztését vagy lemondását eredményezi, ha azokat csalárd, illegális vagy túl agresszív, megkérdőjelezhető értékesítési vagy marketing módszerek. Az Ágyi poloska-irtás fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bárkitől, bármilyen okból bármikor megtagadja.A felek kapcsolataÖn és mi független szerződő felek vagyunk, és a jelen Szerződésben semmi sem hoz létre partnerséget, vegyesvállalatot, ügynökséget, franchise-t, értékesítési képviselőt vagy munkaviszonyt a felek között. Önnek nincs felhatalmazása arra, hogy a nevünkben ajánlatot vagy nyilatkozatot tegyen vagy elfogadjon. Ön nem tesz olyan nyilatkozatot, akár a webhelyén, akár más módon, amely ésszerűen ellentmondana a jelen szakaszban foglaltaknak.A felelősség korlátozásaiNem vállalunk felelősséget a jelen Szerződéssel vagy a programmal kapcsolatos közvetett, különleges vagy következményes károkért (vagy bevétel-, haszon- vagy adatkiesésekért), még akkor sem, ha tájékoztattak bennünket az ilyen károk lehetőségéről. Továbbá a jelen Szerződéssel és a programmal kapcsolatos összesített felelősségünk nem haladja meg a jelen Szerződés értelmében Önnek fizetett vagy fizetendő ajánlási díjak teljes összegét.Felelősségi nyilatkozatokNem vállalunk kifejezett vagy hallgatólagos garanciát vagy kijelentést a Programra vagy a Programon keresztül értékesített termékekre vonatkozóan (beleértve, korlátozás nélkül, a megfelelőségi, eladhatósági, jogsértési garanciákat, vagy a teljesítésből, kereskedésből vagy üzletből eredő hallgatólagos garanciákat. kereskedelmi használat). Ezen túlmenően nem vállalunk felelősséget arra vonatkozóan, hogy az Ágyi poloska-irtás zavartalan vagy hibamentes lesz, és nem vállalunk felelősséget az esetleges fennakadások, hibák következményeiért.Független nyomozásÖN ELISMERI, HOGY EZT A SZERZŐDÉST OLVASSA, ÉS ELFOGADJA AZ ÖSSZES FELTÉTELT. ÖN MEGÉRTI, HOGY BÁRMIKOR (KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT) KÉRHETÜNK ÜGYFÉL HIVATKOZÁSÁT A JELEN SZERZŐDÉSBEN BIZTOSÍTOTT FELTÉTELEKTŐL, VAGY HASONLÓ WEBHELYEKET ÜZEMELHETÜNK. ÖN FÜGGETLENÜL ÉRTÉKELTE A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL KÍVÁNATOSSÁGÁT, ÉS NEM támaszkodik SEMMILYEN NYILATKOZATRA, GARANCIA VAGY NYILATKOZATRA, A JELEN SZERZŐDÉSBEN BIZTOSÍTOTTAK KÍVÜL.VálasztottbíráskodásA jelen Szerződéssel bármilyen módon kapcsolatos vitát (beleértve annak tényleges vagy állítólagos megsértését), a jelen Szerződés hatálya alá tartozó bármely tranzakcióval vagy tevékenységgel, vagy a velünk vagy bármely leányvállalatunkkal fennálló kapcsolatával kapcsolatos bármely vitát bizalmas választottbíróság elé kell terjeszteni, kivéve, ha Ön bármilyen módon megsértette vagy megsértésével fenyegetőzött szellemi tulajdonjogaink, bármely állami vagy szövetségi bíróságon végzést vagy más megfelelő jogorvoslatot kérhetünk (és Ön beleegyezik az ilyen bíróságok nem kizárólagos joghatóságába és helyszínébe) vagy bármely más illetékes bíróságon. . A jelen megállapodás szerinti választottbírósági eljárást az Amerikai Választottbírósági Szövetség akkoriban érvényes szabályai szerint kell lefolytatni. A választottbíró ítélete kötelező érvényű, és bármely illetékes bíróságon határozatként bejegyezhető. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben,VegyesA jelen Szerződésre az Egyesült Államok törvényei az irányadók, a jogválasztásra vonatkozó szabályokra való hivatkozás nélkül. Ön nem ruházhatja át ezt a Megállapodást sem törvény erejénél fogva, sem más módon, előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. E korlátozásra is figyelemmel a jelen Szerződés a felekre, valamint jogutódjaikra és megbízottjaira nézve kötelező érvényű, a felek javára és kikényszeríthető velük szemben. Ha elmulasztjuk a jelen Megállapodás bármely rendelkezésének szigorú végrehajtását az Ön részéről, az nem jelenti azt, hogy lemondunk arról a jogunkról, hogy az adott rendelkezést vagy a jelen Szerződés bármely más rendelkezését a későbbiekben érvényesítsük.Ha az Ágyi poloska-irtás a Szolgáltatási feltételekben foglalt bármely jogát vagy rendelkezését nem gyakorolja vagy nem érvényesíti, az nem jelenti az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Az Általános Szerződési Feltételek alkotják a teljes megállapodást Ön és Ágyi poloska-irtás között, és szabályozzák a Szolgáltatás használatát, felülírva az Ön és az Ágyi poloska-irtás között létrejött minden korábbi megállapodást (beleértve, de nem kizárólagosan, a Szolgáltatási feltételek bármely korábbi verzióját ).